Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Resultat gjennom mennesker

Suksessrike selskaper bygger på verdier som karakteriseres av:

 • Samarbeid, ikke konkurranse
 • Åpenhet; gode rellasjoner uavhengig av nivåer
 • Erkjennelse av at endringsvillighet er et konkurransefortrinn
 • Forbedringer bygges på mer effektive individ- og gruppeprestasjoner
 • Det som sies - det gjøres

  employeegraph_01meeting2_400

Fremragende resultater er bygget på tiltro til menneskers evner, karakterisert av:

 • Optimisme i forhold til den menneskelige natur - gitt riktig støtte ønsker de fleste å gjøre en god jobb
 • Team vil alltid gjøre det bedre enn individet
 • Mennesker kan alltid oppnå mer enn de tror er mulig
 • Mennesker trenger å gjøre meningsfylt arbeid og ha klare mål
 • Mennesker forbedre seg gjennom praktisk erfaring

    workers_400
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved