Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com

Involvering

For å oppnå et positivt engasjement hos de ansatte under en endringsprosess, må vi prosessen skreddersys og inkludere følgende prinsipper:

 • Inkludere, ikke ekskludere mennesker
 • Arenaer som binder sammen alle nivåer i organisasjonen
 • Gir alle involverte en verdifull erfaring og kompetanse
 • Oppmuntrer til åpenhet
 • Belønner resultater
 • Rett person på rett sted, som jobber med de rette oppgavene

  employees_03workers2_400puzzle_02

Vi tror på en inspirerende og målbevisst prosjektledelse

Inspirerende prosjektledelse kjennetegnes av:

 • Steg for steg tilnærming: bedre alles forståelse av hva som er mulig
 • "Manage to Outcome"; fokus på oppnåelse av resultater, istedenfor kontroll av aktiviteter
 • Veve alle trådene sammen for å oppnå de beste resultatene
 • Ros når resultater oppnåes, og støtte gjennom de vanskeligheter som endring ofte medfører
 • Forutse reaksjoner på nye oppgaver og aktiviteter
 • Motivere alle som berøres av prosessen
 • Fjerne barrierer steg for steg

 

 
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved