Magma Projects tilbyr Prosjekt Ledelse som hjelper selskaper i å gjennomføre suksessfulle og intern ledete prosjekter som leverer resultater.
Hjem Selskap Prosjekter Metode Industrier


Magma Projects AS
Elvegata 13
4614 Kristiansand S
Norway

Tel: +47 92 446600
Fax: +47 983 72 690
geir@magmaprojects.com
Endre atferd 

Atferd endres ikke kun gjennom tro og overbevisning, men gjennom å engasjere de som blir involverte av endringene. Varige resultater kan bare oppnåes gjennom endret atferd  – endringer i måten vi tenker på, endringer i måten vi jobber på og endringer i måten vi følger opp på. I dagens travle foretningsverden er endringer det eneste konstante. 


 methology_block_400


Atferdsendringer og varighet

Bare gjennom oppriktig engasjement, målrettet opplæring og støtte hos dine ansatte vil du kunne oppnå varige resultater. Magma Projects fokuserer det meste av resursene på dine ansatte, for å sikre at åpenhet til endringer ikke bare blir en kortvarig effekt, men etableres som en ny måte å jobbe på. 


Hvor ofte…

...har du vedtatt en strategi uten at noe har skjedd?
...har det blitt gitt opplæring uten at noe har endret på gulvet?
...har ansatte blitt kurset på avanserte problemløsningsteknikker, men de samme problemene 
   dukker stadig vekk opp?
...har ditt nye high-tech rapporteringssystem ikke kunnne bidra til beslutninger?
...har ulike ”selvrealiseringskurs” bidratt positivt til bedriftens bunnlinje?


graph_05Det er faren ved å se på prosjekter kun fra en side. I Magma Projects behersker vi både tekniske og taktiske måter å lede et prosjekt på. Vi bruker robuste og velprøvde verktøy og metoder for å håndtere det som må gjøres, og vi benytter en deltakende tilnærming for å mobilisere de ansatte slik at endringene gjennomføres. Ofte er det ikke hva du gjør som er unikt, men måten du gjør det på som skiller deg fra konkurrentene. Vår oppgave er å sikre at din organisasjon implementerer ”kontinuerlig forbedring”, og at ting gjøres enklere og bedre. Ettersom vi konsentrerer vårt arbeid om virkelige problemer, oppgaver og kommunikasjon, er våre prosjektresultater målbare og leveres umiddelbart, ikke i en udefinert og uoversiktlig fremtid.  

 
Copyright ©2007 Magma Projects AS - All rights reserved